WSPÓŁPRACA

ZAKŁAD HYDRAULIKI wsólpracuje z wielma placówkami naukowymi w kraju i zagranicą.  Dzięki temu ma mozliwość dostępu do nowych 
wyników badań.  Współpraca udokumentowana jest wspólnymi publikacjami w czasopismach krajowych i zagranicznych. 
  • PLACÓWKI  KRAJOWE 
      -  Instytut Inżynierii Wodnej Politechniki Krakowsk iej, 
      -  Katedra Hydrauliki Politechniki Gdańskiej, 
      -  Instytut Geofizyki PAN w Warszawie, 
      -  Katedra Budownictwa Wodnego Akademii Rolniczej w Poznaniu.
 
  • PLACÓWKI ZAGRANICZNE
  •       - Fachbereich Wasserbau und Wasserwirtchschaft Gh Kassel,
          - Department of Civil Engineering, Univeristy of Texas Austin.